Lokalita

     Prodávané pozemky se nacházejí na západním okraji obce Chrustenice, v okrese Beroun, u lokality Pece I. a Pece II., v bezprostřední blízkosti lesa. Obec Chrustenice má výbornou polohu z hlediska rychlého přístupu na dálnici D5 z Plzně do Prahy, přes obec Loděnice u Berouna. Po dálnici D5 je to do Prahy na Zličín, kde je autobusové nádraží a stanice metra „B“ – Zličín cca 11 km, což představuje cca 15 minut jízdy automobilem. Z Chrustenic také jezdí autobus do Loděnice a z ní do Prahy na autobusové nádraží Zličín.

 

 

AKTUÁLNĚ: na konci března 2015 začala výstavba páteřní větve splaškové kanalizace, jenž bude po dobudování připojena cca v záží 2015 na aktuálně budovanou obecní kanalizaci. Obecní kanalizace má být v září 2015 připojena na novou čističku odpadních vod.

 

     Lokalita se stavebními pozemky je rozparcelována na 31 pozemků různého tvaru a různých výměr, přičemž je 11 pozemků již prodáno. Výměry pozemků začínají na 606m2 a největší z pozemků má 2 738m2. Na prodaných pozemcích již probíhá výstavba domů a je předpoklad, že se lokalita rychle zaplní novými domky různých tvarů a velikostí.
Ke každému pozemku jsou přivedeny kompletní inženýrské sítě, konkrétně se jedná o rozvody plynu, vody, elektřiny a datových sítí. Dešťová a splašková kanalizace bude v lokalitě rozvedena do konce září 2015, protože se čeká, až obec dobuduje vlastní kanalizační síť a spustí čističku. Do té doby Územní rozhodnutí řeší odkanalizování pozemků jímkami. Předpoklad dokončení a napojení obecní kanalizace je cca do konce roku 2015.

 

Prodáváte pozemek v Chrustenicích?
Chcete zde mít jeho prezentaci?
Kontaktujte nás