Dokumentace

Dokumenty vztahující se k prodávaným pozemkům:
Regulativy výstavby:

 • vzdálenost od obslužné komunikace: min. 5,0 m
 • vzdálenost od ostatních hranic pozemku: min. 2,0 m
 • vzájemný odstup mezi rodinnými domy: min. 7,0 m
 • zastavěná plocha rodinných domů: max. 200 m2
 • počet nadzemních podlaží: max. 2 N.P. + podkroví
 • tvar střech: šikmé: sedlové, pultové, valbové, polovalbové (jiný tvar střechy přípustný se souhlasem odpovědného projektanta DUR)
 • sklon uvedených střech: 15 – 45°
 • výšková úroveň 1. N.P. – vzhledem ke svažitému terénu je stanovena max. 1,0 m u vchodu nad úroveň upraveného terénu
 • podsklepení: je možné při dodržení výškového limitu osazení 1. N.P.
 • oplocení: do výšky max. 1,8 m nad úroveň upraveného terénu
 • parkování: na pozemku RD – min. 1 parkovací stání
 • garáže: bez regulace
 • Zastavitelnost pozemku do 25%.

  Postup rezervace pozemku je popsán zde.

  Prodáváte pozemek v Chrustenicích?
  Chcete zde mít jeho prezentaci?
  Kontaktujte nás